Cysylltu cymunedau sy’n trefnu am sofraniaeth bwyd.

E-fasnach wedi’i rwydweithio ar gyfer systemau bwyd mwy teg

Meddalwedd cod agored wedi’i ddylunio ar gyfer cynhyrchwyr bwyd a chanolfannau bwyd cymunedol

Mae pob menter bwyd yn wahanol. Beth bynnag yw eich model, rydyn ni yma i’ch cefnogi

Rydyn ni’n fwy na dim ond meddalwedd, rydyn ni’n gymuned sy’n ffynnu

E-fasnach wedi’i rwydweithio ar gyfer systemau bwyd mwy teg

Meddalwedd cod agored wedi’i ddylunio ar gyfer cynhyrchwyr bwyd a chanolfannau bwyd cymunedol

Mae pob menter bwyd yn wahanol. Beth bynnag yw eich model, rydyn ni yma i’ch cefnogi

Rydyn ni’n fwy na dim ond meddalwedd, rydyn ni’n gymuned sy’n ffynnu

E-fasnach wedi’i rwydweithio ar gyfer systemau bwyd mwy teg

Meddalwedd cod agored wedi’i ddylunio ar gyfer cynhyrchwyr bwyd a chanolfannau bwyd cymunedol

Mae pob menter bwyd yn wahanol. Beth bynnag yw eich model, rydyn ni yma i’ch cefnogi

Rydyn ni’n fwy na dim ond meddalwedd, rydyn ni’n gymuned sy’n ffynnu

Pwy ydyn ni

Cwrdd â rhai o’r ffermwyr, y trefnwyr cymunedol, y rhai sy’n adeiladu meddalwedd, y gyrwyr cludiant a’r arloeswyr systemau bwyd o fewn y gymuned Open Food Network.

Mae sefydlu eich ffenest siop Open Food Network yn fater syml

Sut mae’n gweithio

I Gynhyrchwyr

Creu eich proffil, ychwanegu eich logos a disgrifio’r hyn rydych chi’n ei wneud. Ychwanegu eich nwyddau a gosod eich prisiau. Creu eich siop ar-lein ar gyfer gwerthu uniongyrchol a/neu gysylltu â siopau eraill i werthu drwyddyn nhw. Gweld pwy arall sydd yn eich ardal.

I ganolfannau bwyd

Cysylltu gyda chynhyrchwyr bwyd lleol eraill i adeiladu eich detholiad. Dylunio eich model busnes a’ch rhwydwaith dosbarthu i gyd-fynd ag amgylchiadau penodol eich cymuned.

I bob menter bwyd cymunedol

Cysylltu gyda’n rhwydwaith ledled y wlad yn adeiladu systemau bwyd teg i bawb!

For producers

Create your profile, add your logos and describe what you do. Add your products and set your prices. Create your online store for direct sales and/or connect with other shops to sell through. See who else is in your area.

For food hubs

Connect with other local producers to build your range. Design your business model and distribution network around the specific circumstances of your community.

For all community food enterprises

Connect with our nationwide network building fair food systems for everyone!

Barod i gychwyn?

Prisio teg

Rydyn ni yma i gefnogi pob menter bwyd cymunedol, waeth beth yw eich maint.

Agor eich siop mewn pum cam syml

Cofrestru eich menter a chreu eich proffil

Gosod eich proffil gyda’ch enw, disgrifiad, delweddau a dolenni ag y cyfryngau cymdeithasol.

Dewis eich pecyn Open Food Network: proffil yn unig neu ffenest siop i werthu eich cynnyrch eich hun a/neu gynnyrch pobl eraill.

Byddwch nawr yn ymddangos ar fap Open Food Network map.

Beth sydd ei angen arna i?

  • Cyfrif Open Food Network am ddim 
  • Cyfeiriad a manylion cyswllt eich menter 
  • Delwedd logo sgwâr (300px o led) 
  • Delwedd baner tirlun (1200px wrth 260px) 
  • Peth testun yn amlygu beth yw eich canolfan fwyd.

Amser cofrestru: 5-10 munud

Rhestru eich nwyddau

Ychwanegu nwyddau i’ch ffenest siop – eich nwyddau eich hun a/neu nwyddau gan gynhyrchwyr eraill o’ch cwmpas. 

Gosod delweddau, disgrifiadau, prisiau, lefelau stoc a phwysau a mesurau hyblyg. 

Os ydych chi’n ganolfan sy’n gwerthu nwyddau pobl eraill, gwnewch yn siŵr fod gennych y berthynas iawn gyda’ch cynhyrchwyr.

Gosod eich dulliau talu

Gosod o leiaf un dull talu er mwyn i’ch cwsmeriaid allu talu. 

Gallwch gynnwys taliadau cerdyn gyda Stripe neu PayPal, talu drwy anfoneb, talu wrth ddanfon/casglu, sieciau neu gredyd wedi’i ragdalu.

Sefydlu eich dulliau cludo

P’un a ydych chi’n cynnig gwasanaeth casglu yn unig o un man neu nifer o fannau (‘clicio a chasglu’) a/neu gludo i’r cartref, rhowch wybod i’ch cwsmeriaid o ble a pha bryd y byddan nhw’n cael eu nwyddau drwy sefydlu dull cludo.

Creu cylch archebu i agor eich siop

Mae cylch archebu yn gosod amserau agor a chau ar gyfer eich siop a pha nwyddau rydych chi’n eu gwerthu am y cyfnod hwnnw.

Bydd cael cylch archebu gweithredol yn agor eich siop i gwsmeriaid.

Edrych am ysbrydoliaeth?

Edrychwch ar ein sianel YouTube i ddysgu am fentrau bwyd cymunedol ar draws y DU a’r byd!

Secure and trusted.

Open Food Network uses SSL encryption (2048 bit RSA) everywhere to keep your shopping and payment information private. Our servers do not store your credit card details and payments are processed by PCI-compliant services.